PEPPOL

 

Vi stödjer PEPPOL! (SMP / AP)

PEPPOL är förkortning för Pan-European Public Procurement On-Line och är en lösning för elektroniska inköp framtagen på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare.

PEPPOL konceptet erbjuder alternativ lösning för

  • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen såsom prislista, order och faktura.
  • Gemensamma tekniska protokoll för elektronisk kommunikation
  • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till PEPPOL
  • Gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer
  • En organisation på europeisk nivå med regional förankring för att utveckla, förvalta och ge stöd kring PEPPOL

I dagsläget är PEPPOL starkt förankrat i Norden, framför allt i Norge men även andra europeiska länder inför detta koncept vart efter.
Drivkraften är i första hand från offentlig sektor som via EU direktiv inför krav på att konceptet inför i respektive medlemsland.

PEPPOL förenklar införande av elektronisk kommunikation mellan parter både inom respektive medlemsland samt mellan parter i olika länder.
PEPPOL förenklar affärsrelationer mellan parter i olika länder.

Sedan den 1 september 2012 förvaltas PEPPOL av den icke vinstdrivande organisationen OPENPEPPOL.
Vi på Crediflow är aktiva medlemmar i OPENPEPPOL och tillhandahåller Accesspunkt samt agerar SMP-register för våra kunder.

Print