P27 kompabilitet med Crediflow

P27 är ett gemensamt initiativ av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank för att etablera en nordisk betalningsinfrastruktur för inhemska och gränsöverskridande betalningar i de nordiska valutorna och euro.

Crediflow följer utvecklingen noga och vi hjälper redan företag och partners att konvertera till och stödja ISO 20022.

service och support optosweden
Hem/betalningar-p27

En nordisk satsning

P27 Nordic Payments Platform är en nordisk satsning där målet är att skapa en gemensam modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden. Det är ett bankgemensamt projekt där syftet är att främja handeln inom och mellan de nordiska länderna bland annat genom att möjliggöra betalningar i realtid över gränserna.

Målet med P27 är effektivare betalningar i de nordiska valutorna och euron med ett system. Standardisering är ett av huvudsyftena med P27 och därför bygger P27 på ISO 20022-formatet.

Läs mer
Skicka e fakura

P27-projekt

Tidplan

P27-projektet kommer att fortgå under flera år och pågå under flera etapper. Den första delen av migreringen avser betalningar i svenska kronor inom Sverige och löper under 2022-2024.

För mer information och vilka bankkopplingar som redan finns, kontakta info@crediflow.se