Företagsprofil

CompanyProfile
Med fokus på kundens affärsprocess förenklar Crediflow utbytet av elektroniska dokument och gör det tillgängligt för alla.Våra anpassningsbara och skalbara lösningar innefattar bästa praxis inom ekonomi, logistik och IT.

Oavsett vem du vill skicka till eller ta emot från erbjuder vi ett enkelt och effektivt sätt att hantera era dokument på – hela vägen från order till betalning.

Crediflow gör det lätt att spara tid, pengar och ger er friheten att kunna fokusera på kärnverksamheten.

Det är en central del i vår företagspolicy att ge bästa möjliga service, rätt kompetens för dina behov samt att agera flexibelt och effektivt. Vi har också förstått att det är en viktig anledning till varför flera kunder valt oss.