Crediflow är nu certifierade för EN16931

Vi har klarat CEF Conformance Tests och har godkänts som en certifierad EN16931-lösning. Vi har också framgångsrikt genomfört interoperabilitetstester med andra deltagande parter i EURINV19.

Crediflows Crediway-plattform har lagts till i listan över godkända lösningar här: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing+Conformant+Solutions

en_horizontal_cef_logo_2

Innehållet i denna publikation är Crediflows åsikt och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.