Uppdatering om EURINV19

EURINV19-konsortiet syftar till att uppdatera vår, samt fem andra, elektroniska faktureringsplattformar så att de överensstämmer med den europeiska e-faktureringsstandarden (EN) och syntaxer som (UBL och CII)

En av de aktiviteter som genomförts under det senaste året har bestått i att identifiera tekniska och nationella sammanhangskrav som deltagarna ska följa för implementeringen av de olika lösningarna.

Europeiska kommissionen finansierar detta initiativ genom CEF Telecom-programmet.

Crediflow AB deltar i projektet tillsammans med Universitat de València, LMT Group, Elcom, SATA, Trinity College, NetEDI, Generix Group France, Qvalia, Transalis, Easy Systems, Tatra Billing, Carrefour och Althea.

Varje konsortiemedlem har granskat EU-direktivet och de beslut som fattats av Europeiska kommissionen och CEN angående antagandet av EN om elektronisk fakturering. Särskilt de godkända syntaxerna (UBL 2.1 och CII).

Detta arbete har inkluderar översyn av elDAS-förordningen och de nationella införlivandena av EU-direktivet.

Implementeringen av de tekniska aspekterna, valideringstesterna och implementeringsplanerna har varit något av fokus under utvecklingen.

en_horizontal_cef_logo_2

Innehållet i denna publikation är Crediflows åsikt och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.