EURINV19-konsortiet träffas för att granska projektets status

EURINV19-konsortiet träffas för att granska projektets status
Som medlemmar i EURINV19-konsortiet deltog vi i mötet, som hölls tisdagen den 1 december för att granska de milstolpar som redan uppnåtts under projektet och nästa steg att ta.

Europeiska kommissionen finansierar initiativet genom CEF Telecom-programmet.

Åtgärden syftar till att uppdatera de elektroniska faktureringsplattformarna för 5 Electronic Data Interchange (EDI)-leverantörer så att de uppfyller den europeiska e-faktureringsstandarden (EN) som kräver syntaxer (UBL och CII) och lagstiftningen i de länder de driver, samt att implementera respektive e-faktureringslösningar som uppfyller EN för 4 slutanvändare.

Deltagande i projektet är Universitat de València, LMT Group, Elcom, SATA, Trinity College, NetEDI, Generix Group France, Crediflow, Qvalia, Transalis, Easy Systems, Tatra Billing, Carrefour och Althea.

Officiell hemsida: http://cef.uv.es/eurinv19
INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-eu-ia-0037
Projektstart: 2020-01-01
Projektets slut: 2021-04-30
Agreement No.: INEA/CEF/ICT/A2019/1928191
Action No.: 2019-EU-IA-0037

en_horizontal_cef_logo_2

Innehållet i denna publikation är Crediflows åsikt och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.