EU-Projektet AS4EDI19 – CEF Connectivity Test är nu genomfört och godkänt

Som vi tidigare annonserat deltar Crediflow i ett europeiskt samarbetsprojekt, AS4EDI19, i syfte att införa det nya kommunikationsprotokollet AS4. Projektet, som är delfinansierat av EU, genomförs tillsammans med 5 andra Accesspunkter i Europa. Övriga projektdeltagare kommer från Belgien, Finland, Nederländerna, Frankrike och England och projektet drivs under ledning av Universitetet i Valencia och LMT group.

Vi har nu testat vår AccessPunkt (AP) mot CEFs (Connecting Europe Facility) testbädd för detta. Vi använder en anpassad version av produkten EESSI AS4.NET i vår AP. Testerna genomfördes med godkänt resultat och vi är nu en certifierad AP hos CEF för kommunikation med AS4. Vi är sedan tidigare även en certifierad AS4 Accesspunkt i Peppolnätverket.

AS4EDI19 samfinansieras av “Innovation and Networks Executive Agency” hos EU-kommissionen och godkändes under CEF Telecom-programmet. Du kan få ytterligare information på den officiella webbplatsen: http://cef.uv.es/as4edi19/

en_horizontal_cef_logo_2

Innehållet i denna publikation är Crediflows åsikt och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.