Crediflow deltar i EU-projektet AS4EDI19

Vi är glada att meddela att vi kommer att delta i AS4EDI19-projektet, som samordnas av Universitat de València i Spanien, och tillsammans med olika EDI-leverantörer från flera medlemsstater (Sverige, Italien och Danmark).

Under detta projekt integrerar vi AS4-meddelandeprotokollet i vår PEPPOL-åtkomstpunkt och motsvarande SMP (Service Metadata Publishers).

Ett av huvudsyftena med denna åtgärd är att europeiska EDI-leverantörer anpassar sig med eIDAS-förordningen, som utvecklats för att främja standardisering i digitala processer över hela kontinenten. Efter slutförandet av AS4EDI19-projektet,
kommer vi att följa dessa mandat, samt ge våra kunder uppdaterade, snabba och säkra eDelivery-tjänster.

AS4EDI19 samfinansieras av “Innovation and Networks Executive Agency” hos EU-kommissionen och godkändes under CEF Telecom-programmet. Du kan få ytterligare information på den officiella webbplatsen: http://cef.uv.es/as4edi19/

en_horizontal_cef_logo_2

Innehållet i denna publikation är Crediflows åsikt och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.