Crediflow deltar i EU-projektet EURINV19

Målet med EURINV19-projektet är att uppgradera e-faktureringslösningar från 5 EDI-leverantörer & 4 slutanvändarorganisationer (som är certifierade för Peppol-access), för att följa den europeiska standarden (EN) gällande elektronisk faktura.

Antagandet av direktiv 2014/55/EU är obligatoriskt för offentliga institutioner inom EU och det har många fördelar även för privata företag.

Standardisering är en nyckelfaktor, eftersom den bidrar till avlägsnande av tekniska handelshinder, ökat marknadstillträde och internationell
handel. Samt förbättrar samarbetet på internationell nivå. Användningen av en europeiska Standard hjälper EU-industrin att få tillgång till globala marknader.

eFakturering har flera fördelar för alla offentliga och privata parter, t.ex. genom minskning av bearbetningskostnader och tid, minskning av lagringskostnader, minskning av tryck- och portokostnader osv. Dessutom hjälper e-fakturering i Europeisk standard (EN), tillverkare att förutse tekniska krav och öka produktivitet och innovativ effektivitet.

en_horizontal_cef_logo_2

Innehållet i denna publikation är Crediflows åsikt och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.